Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV 751/BQP

Công ty TNHH MTV 751 (XNLH Z751) – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1975 trên cơ sở tiếp quản Lục quân công xưởng của chế độ cũ; là cơ sở sửa chữa cấp chiến lược trong đội hình đảm bảo kỹ thuật của Quân đội và là doanh nghiệp được giao vốn để sản xuất; kinh doanh theo pháp luật của Nhà nước.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết

Là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Sáng tạo

Là động lực trong đổi mới công nghệ, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chất lượng

Là mục tiêu hàng đầu để trao gửi đến Quý khách hàng.

Hiệu quả

Là mục đích mang đến cho Quý khách và Công ty.

Sản Phẩm

Tin Tức

Đơn vị thành viên

Đối tác